NP: abreviatura que representa frase nominal [2] ("noun phrase" en inglés); usado especialmente en estudios lingüísticos formales. [inglés: NP]